Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

vibratorom.hu

vibratorom.hu

Az oldalt felnőtteknek szóló tartalommal töltöttük meg. Csak 18 éven felülieknek.

Vibrátorom

ami nekem kell ...


Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF).

A www.vibratorom.hu webhelyet

Soós Norbert E.V.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Báthori utca 10.
Nyilvántartási szám: 31688691
Nyilvántartásba vevő hatóság: Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Békéscsaba
Adószám: 66098065-2-24
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-66737/2013
Email: info@vibratorom.hu
Web: www.vibratorom.hu (a továbbiakban: Webáruház)
Telefon: +36 20 353 3894

(a továbbiakban: Eladó) üzemelteti.

A Webáruházban leadott rendeléssel az oldal látogatója (a továbbiakban: Vevő) és az Eladó között szerződés jön létre, amelynek tartalmát a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok, valamint jelen ÁSZF határozzák meg.

Vevő a megrendelés véglegesítése előtt köteles megismerni és elfogadni az ÁSZF rendelkezéseit, valamint hozzájárulni az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez. Hivatkozott dokumentumok mindig elérhetők a weboldal láblécében.

Regisztráció

A Webáruházban a Vevő regisztrációjával vagy anélkül is leadhat megrendelést, amit a Kosárban állíthat be.
A regisztrációhoz egy valós e-mail cím, egy szabadon választott jelszó, valamint a szállításhoz és számlázáshoz kapcsolható adatok (név, cím, telefonszám) megadása szükséges.
Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Az Eladó minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel.

Bejelentkezés

A sikeres regisztrációnál megadott e-mail címmel és jelszóval tud a Vevő a Webáruházba bejelentkezni a Bejelentkezés gombbal.

Adatok módosítása

A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Kosárba belépve nyílik lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti.
Az Eladót a regisztrált adatok Vevő által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Vásárlás

A Vevő a kiválasztott terméket, a Kosárba gomb megnyomásával helyezheti a Kosárba.
Az egyes termékekre kattintva, a termék részletes adatait ismertető oldalon bővebb információk találhatók az adott termékről.
A terméket ismertető oldalon feltüntetésre kerül, hogy az adott termék raktárkészleten van-e, valamint a vállalt szállítási határidő.
A Kosár tartalmának módosítására a Webáruház fejlécében található Kosár ikonra történő kattintást követően van lehetőség. A Kosár tartalma törölhető.
Amennyiben a Vevő a Kosárban kiválasztotta a számára megfelelő átvételi módot, a Webáruház tájékoztat a szállítási költségről. A Kosár tartalmazza a termék(ek) vételárát, valamint a szállítási költséggel növelt fizetendő végösszeget.
Vevő a Megrendelem gombra kattintással rendelheti meg a kiválasztott termékeket.
Eladó a Vevő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni.

Általános tudnivalók

A rendelések feldolgozása munkanapon (hétfőtől-péntekig) 24 órán belül megtörténik.
A munkanapon 12:00 óráig beérkezett rendeléseket aznap, az ez után érkezőket a következő munkanapon adjuk át a futár cégnek.
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
Az árváltozás jogát fenntartjuk. A módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
Amennyiben minden gondosságunk ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel, ha az nyilvánvalóan téves, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.
Semminemű felelősség nem terheli az Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért.
A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Eladó nem vállal felelősséget.

Szállítási feltételek

Amennyiben az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Webáruházban mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget, az Eladó a megrendelt árut díjmentesen szállíttatja.
A díjmentes szállítási összeget el nem érő megrendelések esetén a fuvardíjat a Vevő viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül.
A megrendelt termék kizárólag futárcégen keresztül kerülnek a Vevőhöz, személyes átvétel nem lehetséges.
A mindenkor szállítási díjtételek és feltételek a Diszkrét szállítás menüpontban találhatók meg.

Elállás joga

Az elállás feltételeit a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet szabályozza. A törvény szerint az elállási jog a termék kézhezvételének napjától él. A Vevő az áru átvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. A rendeléstől való elállási szándékát e-mailen jeleznie szükséges az elallas@vibratorom.hu email címre a küldemény visszajuttatása előtt. A Vevő köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.
Webáruházunk haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A Webáruház mindaddig mentesül a visszafizetés alól, míg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.
Figyelem! A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt, az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevő felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
A Vevő a megrendelt terméke(ke)t postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza. Ilyenkor a Vevőt kizárólag a termék visszaküldésével kapcsolatosan felmerült költségek terhelik.ű Az utánvéttel küldött csomagokat Eladónak nem áll módjában átvenni.
Figyelem! A termék új, nem használt állapotában csak eredeti csomagolásában, és az eredeti számlával együtt küldhető vissza.
A vásárló nem gyakorolhatja elállási és felmondási jogát a hivatkozott rendelet 29. § e) pontja értelmében:
olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

Jótállás

Az Eladó a jótállással azt "garantálja", hogy az általa eladott terméknek nincs – és a jótállás ideje alatt nem is lesz – hibája. Amennyiben a tartós fogyasztási cikk a jótállás időtartama alatt meghibásodik, akkor a törvény vélelmezi, hogy a jótállásra kötelezett hibásan teljesített, ezért neki kell bizonyítania, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett (pl. a hibát a nem rendeltetésszerű használat okozta). Ha ezt nem sikerül bizonyítania – független szakértői véleménnyel -, akkor köteles a terméket javítani vagy kicserélni, és ha ezekre nem képes, akkor a Vevő jogosult árleszállítást kérni, a terméket a jótállásra kötelezett költségén kijavíttatni, vagy – végső soron – elállni a szerződéstől.
A 10-100 ezer forintért megvásárolt termékekre ​1 év a jótállás.
A 100-250 ezer forintért megvett termékek esetében 2 év a jótállás.
A 250 ezer forintnál drágább termékek esetében pedig 3 év a jótállási idő.

Panasztétel

A lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat a Vevő, amennyiben fogyasztói jogainak megsértését észleli. A fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően a hatóság dönt.
Békéltető testületnél (a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő), bíróságon kívüli békés rendezés céljából a Vevő eljárást kezdeményezhet, amennyiben a termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita merülne fel.

Adatvédelmi nyilatkozat

A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során Eladó a következő adatokat rögzíti a Vevőtől: név, szállítási-számlázási cím, elektronikus levelezési cím, elérhetőségi telefonszám.
Választhatóan megadható a szállításhoz kapcsolódó egyéb megjegyzés.
A megrendelések kiszállítása érdekében a következő adatokat bocsátjuk a Szállító (Magyar Posta Zrt.), illetve a Szállító megbízottjának rendelkezésére: megrendelő neve, a teljes szállítási cím, egyéb közlendő (szállítás pontosítására szolgáló információk). A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén) valamint a megrendelő telefonszáma, email címe.
Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
A regisztrációval kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelezően megadható adat esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.
Az adatok törlését Ügyfél írásban, e-mailben kérheti.

A teljes Adatvédelmi tájékoztató az alábbi oldalon ismerhető meg:
www.vibratorom.hu/adatkezelesi_tajekoztato